جمعیت پذیری با بررسی امکان افزایش آن با روش تعیین سرانه ها

دانلود پایان نامه جمعیت پذیری با بررسی امکان افزایش آن با روش تعیین سرانه ها

دسته بندی: علوم انسانی » علوم اجتماعی

تعداد مشاهده: 4051 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 140

حجم فایل:8,804 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 9,000 6,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • فصل ۱پروپوزال

  طرح مسئله۱

  ضرورت تحقیق۲

  نتایج مورد انتظار۲

  روش کار۲

  فصل۲شناخت و تجزیه و تحلیل وضع موجود

  ۲-۱-معرفی و شناسایی محدوده مورد مطالعه۳

  ۲-۱-۱-تعیین مرز و موقعیت محدوده ، مساحت و۳

  ۲-۱-۲-جایگاه محدوده مورد مطالعه در شهر بر اساس تقسیمات طرح جامع ۳

  ۲-۲-چشم انداز۴

  ۲-۳-شناخت و بررسی وضع موجود محدوده۹

  ۲-۳-۱-بررسی های طبیعی شامل توپوگرافی ، شیب ، نوع خاک و عوارض طبیعی موجود و مطالعات اقلیمی.۹

  ۲-۳-۲-شناسایی بررسی مورفولوژی و ریخت شناسی بافت محدوده۹

  ۲-۳-۳-بررسی خصوصیات جمعیتی در محدوده۱۲

  ۲-۳-۴-بررسی وضعیت گروه های اجتماعی -اقتصادی ساکن در محدوده۱۷

  ۲-۳-۵-بررسی کاربری اراضی۲۳

  ۲-۳-۶-بررسی خصوصیات کالبدی۲۵

  ۲-۳-۷-بررسی نوع مالکیت اراضی۲۷

  ۲-۳-۸-بررسی تغییرات قیمت اراضی و املاک۲۷

  ۲-۳-۹-بررسی تراکم موجود جمعیتی و ساختمانی ۲۹

  ۲-۳-۱۰-بررسی ابعاد و مساحت قطعات ، نحوه جرم گذاری و سطح اشغال۳۱

  ۲-۳-۱۱-بررسی نحوه اشغال مسکن۳۴

  ۲-۳-۱۲-بررسی ویژگیهای سازمان بصری و ادراکی محدوده مورد مطالعه و عناصرتشکیل دهنده آن ۳۶٫

  ۲-۳-۱۳-شناسایی وضعیت تاسیسات و تجهیزات و زیرساخت های شهری.۳۸

  ۲-۳-۱۴-بررسی معابر موجود در محدوده۴۱

  ۲-۳-۱۵-بررسی و تعیین حجم عبور و مرور در خیابانها و تقاطهای مهم۴۲٫

  ۲-۴-تجزیه و تحلیل و بررسی های وضع موجود.۵۴

  فصل ۳٫بررسی طرح های بالادست و مبانی نظری عام

  ۳-۱-طرح بلند مرتبه سازیشهر مشهد.۶۴

  ۳-۲-طرح جامع۶۹

  ۳-۳-مطالعات طرح تفصیلی ۸۴۸۴

  ۳-۳-مطالعه طرح تفصیلی حوزه شهری ۱۹٫۱ – پادگان ۸۴۸۴

  ۳-۴-مقایسه ی میزان انطباق وضع موجود با طرح های مصوب۹۰۹۰

  ۳ – ۵ –مبانی نظری عام۹۱۹۱

  ۳ – ۵ – ۱ –جمع آوری و بررسی سرانه های پیشنهادی سازمانها و منابع مختلف در زمینه کاربری اراضی۹۱

  ۳ –۵ – ۱ – ۱ –کاربری مسکونی۹۱

  ۳ –۵ – ۱ – ۲ –کاربری تجاری۹۲

  ۳ –۵ – ۱ – ۳ –کاربری مذهبی۹۵

  ۳ –۵ – ۱ – ۴ –کاربری فرهنگی مذهبی۹۵

  ۳ –۵ – ۱ – ۵ –اداری-ا نتظامی۹۶

  ۳ –۵ – ۱ – ۵ –بهداشتی- درمانی۹۶

  ۳ –۵ – ۱ – ۶ –پذیرایی- جهانگردی۹۹

  ۳ –۵ – ۱ – ۷ –صنعتی -کارگاهی۹۹

  ۳ –۵ – ۱ – ۸ –ورزشی۱۰۰

  ۳–۵ – ۱ – ۹ –فضای سبز۱۰۱

  ۳-۱-۵-۱۰-راه ها رتباطات۱۰۲

  ۳-۱- ۵-۱۱-سرانه های پیشنهادی طرح جامع و تفصیلی مشهد۱۰۴

  ۳-۱- ۵-۱۱- ۱-طرح جامع – مهندسین مشاور مهرازان ( نمونه موردی (ناحیه ۱۹ و ۲۰ ۱۰۴

  فصل چهارمبررسی امکان افزایش جمعیت پذیری بر اساس تعیین سرانه ها

  ۴-۱-معیارها و ضوابط طراحی۱۰۷

  ۴-۱-۱-الگوهای تقسیمات کالبدی شهر و عناصر شاخص تقسیماتکالبدی۱۰۷

  ۴-۱-۲-الگوی توزیع تراکمی پیشنهادی۱۰۷

  ۴-۴-چشم انداز نواحی..۱۰۸

  ۴-۳-تقسیمات کالبدی پیشنهادی محدوده۱۰۸

  ۴-۲-الگوی پیشنهادی تراکم جمعیتی ۱۰۹-۱۰۸

  ۴-۴-چشم انداز نواحی۱۱۰

  ۴-۵-بررسی تراکمهای موجود ، و پیشنهادات طرح بالا دست و قابلیت سنجی برای پیشنهاد تراکم جدید۱۱۳

  ۴-۵-۱-تراکم پیشنهادی طرح تفضیلی خازنی ۱۱۳

  ۴-۵-۲-تراکم موجود۱۱۳

  ۴-۶-بررسی امکان پیشنهاد تراکم با توجه به سایه اندازی بنا در معبر ۱۱۴

  ۴-۶-۱-جهت استقرار ساختمانها۱۱۴

  ۴-۶-۱-۱- :ساختمانهای یک طبقه حیاط دار۱۱۴

  ۴-۶-۱-۲- :ساختمان های دو طبقه۱۱۴

  ۴-۶-۱-۳-ساختمانهای سه و چهار طبقه۱۱۵

  ۴-۶-۲-سایه اندازی ساختمانها و نقش آنها در طراحی شهرها۱۱۵

  ۴-۶-۳-تعیین تراکم با در نظر گرفتن فاصله دو بنا ۱۱۶

  ۴-۷-امکان پذیری خدمات و تراکم پیشنهادی و جمعیت پذیری و تعیین سرانه ها در محدوده های پیشنهادی۱۱۶

  ۴-۷-۱-معابر پیشنهادی۱۱۶

  ۴-۷-۲-مکان یابی خدمات۱۱۷

  ۴-۷-۳-پیشنهاد حوزه استقرار کاربری های مقیاس ناحیه۱۱۷

  ۴-۷-۴-تراکم های پیشنهادی۱۱۷

  ۴-۷-۴-۱-۱-تراکم پیشنهادی در ناحیه ۱۱۱۷

  ۴-۷-۴-۱-۲تراکم پیشنهادی در ناحیه ۲۱۱۸

  ۴-۷-۴-۱-۳-تراکم پیشنهادی در ناحیه ۳۱۱۸

  ۴-۸-محاسبه سرانه زیربنا۱۱۹

  ۴-۸-۱-۱-روش اول : مدل گمپرتز۱۱۹

  ۴-۸-۱-۲-روش دوم: محاسبه مساحت واحد مسکونی در نواحی پیشنهادی از دیدگاه فرهنگی۱۲۱

  ۴-۸-۲-محاسبه تراکممتوسط وزنی۱۲۲

  ۴-۸-۳-محاسبه سرانه زیر بنا مسکونی۱۲۳

  ۴-۸-۴-محاسبه سقف جمعیت پذیری در محدوده۱۲۳

  ۴-۸-۴-۱-محاسبه سرانه پیشنهادی خدمات محلی و ناحیه ای۱۲۳

  ۴-۸-۴-۱- ۱-تعیین سرانه های پیشنهادی در محدوده های تعیین شده۱۲۴

  ۴-۸-۴-۱-۲-بررسی سرانه های وضع موجود۱۲۴

  ۴-۹-تعیین جمعیت پذیری در تقسیمات پیشنهادی محدوده ها با توجه به الگوهای مختلف۱۲۷

  ۴-۹-۱-محاسبه میزان و تعداد واحد مسکونی مورد نیاز و برآورد متوسط مساحت واحد مسکونی برای روش اول۱۳۱

  ۴-۱۰-بررسی راهکارهای افزایش جمعیت پذیری در محدوده۱۳۲

  فصل پنجم منابع وماخذ

  -1- معرفی و شناسایی محدوده مورد مطالعه
  2-1-1- تعیین مرز و موقعیت محدوده ، مساحت و ...
  محدوده ي مورد مطالعه در جنوب شهر مشهد قرار گرفته كه به عنوان يك منطقه و حوزه ي شاخص در ذهن شهروندان نقش بسته است ، خيابان كوهسنگي به دليل داشتن ابتداي مشخص يعني ميدان دكتر شريعتي به عنوان گره و تقاطع مهم و همچنين پارك كوهسنگي به عنوان انتهاي خيابان ، تصوير ذهني مشخصي را چه در ذهن شهروندان و چه در ذهن زائران ايجاد نموده است . این محدوده  دارای  مساحتی بالغ بر 650 هکتار می باشد و از شمال به خیابان کوهسنگی ، از شرق به خیابان های بهار و امام خمینی ، از غرب و جنوب به بزرگراه کلانتری  محدود شده است .

  برچسب ها: جمعیت پذیری و بررسی امکان افزایش آن جمعیت پذیری با روش تعیین سرانه ها پایان نامه تعیین سرانه ها
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

یک فایل با سابقه 6 ساله در تجربه فروش فایل صرفا یک کارآفرین برای کاربران اینترنتی، دانشجویان و دانش آموزان میباشد.

ارتباط با ما : 09360410143

پیامک : 09189431367

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد.