گزارش فایل

گزارش در رابطه با فایل «بررسی ميزان ذرات معلق و تعیین عملکرد سيستم هاي پالايش ذرات» به مدیر سایت.

بستن